SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

A szállító összegyűjti az ügyfelek beleegyezésével az ügyfelek személyes adatait, azon belül keresztnév, vezetéknév, cím, telefonszám és e-mail elérhetőség természetes személyek esetében és a cég nevét, annak székhelyét, nyilvántartási számát, adóazonosító számát, telefonszámát és e-mail elérhetőségét jogi személyes esetében, ill. egyéni vállalkozó természetes személyek esetében. Ezen adatok legfőképpen az ügyfelek megrendeléseinek egyszerűsítését szolgálják. Az ügyfelek személyes adatait a szállító semmilyen további személynek nem adja ki, kivételt képez ez alól az áru szállítását végző szállító, aki a megrendelt árut a megrendelőhöz eljuttatja.

– információ távolsági kommunikációs eszköz használatának díjáról, amely szerződéskötési céllal kihasználható, amennyiben megemelkedett tarifájú szolgáltatási számról van szó,
– információ a felhasználó kötelezettségéről, mely szerint szükséges előleget befizetnie vagy egyéb pénzügyi biztosítékot nyújtania,
amennyiben ezt az eladó igényli,
– abban az esetben, ha eltérő szállítási költség/postaköltség kerül számlázásra, pl. a vásárlás teljes összegétől függően vagy a vásárolt termékek mennyiségétől függően, ezen költségek világos és érthető áttekintése,
– a szállító cég által biztosított összes szállítási módnál a garantált kiszállítási határidő,
– a szállítmány átvételének módja, a szállítmány ellenőrzése átvételkor, az átvétel elutasításának körülményei és feltételei,
– az árengedmények és bónuszok nyújtásának szabályai, amennyiben az eladó kínál ilyet,
– információ arról, hol találhatók szervizállomások és ki biztosítja az áru garanciális és garancián túli szervizelését,
– információt arról, hogy szerződéstől való elállás esetében az eladó nem köteles visszatéríteni a fogadott befizetéseket mielőtt az áru megérkezett, ill. mielőtt az áru visszaküldése igazolásra került az eladó számára,
– információt arról, hogy a felhasználó köteles a szerződéstől való elállás esetében visszaküldeni az árut legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül vagy azt átadni az eladónak a megegyezett módon,
– információ arról, hogy a szerződéstől való elállással minden egyéb kiegészítő szerződés is visszavonásra kerül (pl. fogyasztási hitelről szóló szerződés) amely azzal a szerződéssel kapcsolatos, amelytől a felhasználó elállt,
– információ arról, hogy a felhasználó jogosult a szerződéstől való elállási jogának érvényesítésekor az eladó által biztosított legolcsóbb általános szállítási mód díjának visszatérítésére,
– információ a felhasználó fizetési kötelezettségéről az eladó felé, mely szerint a fogyasztó köteles az eladó által tényleges teljesítés árát kifizetni, amennyiben a fogyasztó eláll a szolgáltatói szerződéstől azt követően, hogy egyértelmű hozzájárulást adott az eladónak a szolgáltatás nyújtásának megkezdéséről a szerződéstől való elállás határidöjének letelte előtt
– információ a jogviták bíróságon kívüli rendezésének lehetőségeiről és feltételeiről az alternatív jogviták rendezésének rendszere által, amennyiben az eladó kihasznál ilyen lehetőségeket,

– a vásárló tájékoztatása arról, milyen információkat kérhet az eladótól a saját személyes adatai feldolgozása kapcsán és miket ellenezhet,
– az eladóhoz az Adatvédelmi Hivatal által hozzárendelt azonosító szám, amennyiben az eladó feldolgozza a személyes adatokat,
– a személyes adatokkal történő bánásmód és az eladó nyilatkozata, hogy a személyes adatokat nem fogja követelni, és nem fenyeget a szerződéses viszony, szolgáltatás, áru vagy az eladó egyéb kötelezettségének elutasításával ezen adatok hiányában,
– a vásárló tájékoztatása az adásvételi szerződéstől való elállás jogáról,
– információ a személyes adatok feldolgozásáról az érintett személy beleegyezése nélkül előszerződési kapcsolatok keretében, ill. a személyes adatok feldolgozásához történő hozzájárulás megszerzéséről a személyes adatok egyedi kategóriája esetén (pl. születési szám),
– harmadik felek azonosítási adatai, amelyeknek a felhasználó személyes adatai továbbítva lesznek és a továbbítás okai.

Az ügyfél kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy a 122/2013-as számú adatvédelmi törvény és annak későbbi kiegészítései értelmében, az eladó feldolgozza és raktározza személyes adatait, főleg a fentebb említetteket és/vagy amelyek szükségesek az eladó tevékenységéhez és feldolgozza ezen adatokat az összes saját információs rendszerében. A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos hozzájárulását a vásárló bármikor visszavonhatja írásos formában. A hozzájárulás a visszavonás eladó általi kézhezvételétől számított 1 hónapon belül megszűnik, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.
Az ügyfél bármikor leellenőrizheti saját személyes adatait az webshop weboldalán történő bejelentkezést követően az Ügyfél bejelentkezése részben a főoldalon és kérheti azok módosítását e-mailen keresztül.